Historia

I Sundsvall, ”porten till Norrland” har några stora historiska, dramatiska händelser satt sina spår. En av dem är den stora strejken som utbröt här på slutet av 1800-talet och som anses vara den första stora strejken bland arbetare i Sverige. En annan stor händelse är den fruktansvärda branden i Sundsvall bara några år efter storstrejken. Denna brand är betraktad som den största brand som drabbat en svensk stad.

Sundsvallsstrejken

Sundsvalls historiaÅr 1879 utbröt den stora Sundsvallsstrejken. I Sundsvall ligger många stora industrier och befolkningen och de som arbetade på fabrikerna hade inte de lättaste förhållanden. Vid denna tidpunkt utbröt en mycket svår lågkonjunktur i Sverige och för att patronerna som ägde sågverken inte skulle förlora för mycket pengar sänkte man istället arbetarnas löner med hela 20 procent. Dessa stackars arbetare hade då mindre att leva av än vad som var lagstadgat att tukthusfångarna skulle ha. Den strejk som utbröt var den största i Sverige under 1800-talet. Militär sattes in för att få slut på strejken. Som mest deltog 5 000 människor i strejken och resultatet av denna strejk blev att arbetarrörelsen växte enormt. Efter E4 vid infarten till oljehamnen söder om Sundsvall är en sten rest till minne av denna stora strejk. Det var vid detta område de första strejkande samlades för att lägga upp strategin.

Den stora branden

Måndagen den 25 juni år 1888 utbröt en brand i Sundsvall som skulle komma att ödelägga nästan hela staden. Många anser att branden i Sundsvall var den värsta brand som någonsin drabbat en svensk stad. Sundsvalls bebyggelse på den tiden bestod till övervägande del av trähus och just denna dag var mycket torr och varm. Dessutom blåste en storm. Den lilla ångbåten som trafikerade Selånger eldades med ved och antagligen var det en gnista från båtens skorsten som blåste in över land. Gnistan antände ett av taken i staden och branden fick ett mycket häftigt förlopp. Denna lilla båt kom sedan att gå under benämningen “Mordbrännaren”. Branden gick inte att stoppa och ganska snart brann alla hus på den södra sidan av ån. Brandförsvaret var inte tillräckligt väl utrustat och hade ingen möjlighet att begränsa elden som spreds lavinartat.

Det enda område som klarade sig ganska bra var det område som kallades Norrstranna. Detta område var inte så väl ansett för här bodde den ursprungliga lite fattigare fiskarbefolkningen. Eftersom det var endast husen i detta område som klarade sig var det hit folk sökte sig. Av Sundsvalls befolkning var det mer än 12 000 människor som blev hemlösa och hela staden låg i ruiner. Adolf Fredrik Knaust och hans fru Anna ägde det anrika hotellet Knaust och även ett värdshus som kallades Tivoli. Paret Knaust lyckades rädda Tivoli och här fick folk en fristad. Salongen på Tivoli var full av människor som fick möjlighet att övernatta här efter att deras hus inne i Sundsvall brunnit ned.

Efter den stora branden byggdes husen i Sundsvall inte av trä utan av sten. Det enda område som räddades undan elden, Norrstranna, finns tyvärr inte kvar idag. De gamla husen jämnades med marken och området är idag en gigantisk parkeringsplats.